Utställningen


Informationsutställning vid Bornsjön

Att försöken görs och informationsutställningen placerats vid Bornsjön är ingen tillfällighet.

Bornsjön är Stockholms reservvattentäkt. Vattenkvaliteten i Bornsjön och dess tillflöden är väldokumenterade och analyserna har under en längre tid visat på höga transporter av fosfor till sjön.

I området kring Bornsjön görs en mängd åtgärder för att minimera tillflödet av fosfor, såsom strukturkalkning, fosforfällor, sedimenteringsdamm och kalkfilterdiken. SLU och Nordkalk gör också olika försök för att minska läckage av fosfor.

Här på hemsidan kan du följa resultaten från försöken.

 

Andra fosforprojekt/försök kring Bornsjön

Vill ni besöka utställningen?

Utställningen vid Bornsjön är alltid öppen. Är ni en grupp som vill ha guidning eller fördjupad information? T ex myndigheter, organisationer, forskare, politiker, tjänstemän, miljöexperter, företag etc. Välkommen att kontakta Elisabeth Erichsen, Nordkalk, elisabeth.erichsen@nordkalk.com .


Fördjupad information?

Kontakta Elisabeth Erichsen, Nordkalk, elisabeth.erichsen@nordkalk.com .


Tre aktörer bakom Project Born
 

NEFCO, ett internationellt finansinstitut grundat av de fem nordiska länderna, ger lån och gör investeringar för att generera positiva miljöeffekter för den nordiska regionen.

Nordkalk är Nordeuropas ledande tillverkare av kalkstensbaserade produkter. Företaget bryter kalksten och förädlar den till högkvalitativa produkter för miljövård, industri och lantbruk.

Stockholm Vatten är Sveriges ledande vattenaktör, som försörjer 1,2 miljoner människor med världens viktigaste livsmedel – ett gott och friskt dricksvatten av hög kvalitet.